Het Netwerk

Anorexia is een ingrijpende ziekte met grote gevolgen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal (niet meer naar school kunnen of werken, sociaal geïsoleerd raken, geen kinderen kunnen krijgen), maar ook voor de mensen om de patiënt heen en hun kwaliteit van leven. Naasten maken zich vaak veel zorgen en steken veel tijd en energie in mantelzorg.

Ondanks de ernst van de stoornis, bestaat er wereldwijd nog geen overeenstemming over wat nu een geschikte behandeling is voor anorexia nervosa. Niet iedereen profiteert van bestaande behandelingen, het duurt soms lang voor mensen herstellen en ook na succesvolle behandeling kent anorexia een hoog terugvalpercentage. Bestaande behandelingen zijn dus nog niet optimaal. 

Het probleem is dat we onderliggende mechanismen van anorexia nog niet goed begrijpen en dat een breed gedragen en degelijk onderbouwd theoretisch model ontbreekt. Bovendien is wetenschappelijk onderzoek onder patiënten met anorexia nervosa lastig, onder andere omdat het relatief weinig voorkomt.

Missie

  • Het doel van Anorexia Onderzoek Noord-Nederland (AONN) is het vergroten van de toegang tot mensen met anorexia nervosa door samenwerking tussen instellingen in het noorden van Nederland. Op die manier kunnen we meer wetenschappelijk onderzoek doen naar anorexia nervosa.
  • We willen kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bevorderen waarin systematisch gekeken wordt naar welke processen zorgen voor het in stand houden en de terugval van anorexia nervosa. Als we beter snappen waarom anorexia zo hardnekkig kan zijn, weten we ook wat we in de behandeling moeten aanpakken. Zo hopen we op termijn effectievere behandelingen te ontwikkelen.

Wie zijn er betrokken?

Het gaat om een samenwerkingsverband gestart in 2020 tussen de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie van Rijksuniversiteit Groningen en de zorginstellingen Accare, GGZ Friesland, Kinnik en Lentis. Daarnaast is AONN nauw verbonden met K-EET@Noord, bovenregionaal expertisenetwerk op het gebied van eetstoornissen in Groningen, Friesland en Drenthe. Tussen de RUG en Accare bestaat al sinds 2005 een samenwerkingsverband betreft eetstoornis onderzoek. Meer informatie hierover is te vinden op wetenmeteneten.

Anorexia Onderzoek Noord-Nederland is een samenwerking tussen