Jouw lichaam – jouw verhaal!

Welke herinneringen hebben mensen met anorexia nervosa en andere eetstoornissen over hun eigen lichaam?

Een negatief lichaamsbeeld lijkt een belangrijke rol te spelen bij het voortbestaan ​​van eetstoornissen. Autobiografische herinneringen (herinneringen over je eigen leven) zijn een belangrijke bron van hoe mensen zichzelf – en hun lichaam – definiëren. Volgens onderzoek zijn autobiografische herinneringen bij veel psychische stoornissen een belangrijke factor, maar we weten nog niet veel over herinneringen bij mensen met een eetstoornis.

Daarom kijken wij in dit onderzoeksproject naar herinneringen over het eigen lichaam en naar emoties gekoppeld aan deze herinneringen bij mensen met anorexia nervosa. Bekijk deze video voor een illustratie van het onderwerp van dit onderzoek: 

Wie kan deelnemen?

  • Vrouwen vanaf 16 jaar die in behandeling zijn of gaan voor een eetstoornis bij Accare, GGZ Friesland, of Lentis/PsyQ Groningen
  • Patiënten die fysiek en cognitief in staat zijn om 60 minuten deel te nemen aan de onderzoeksactiviteiten

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Als je mee wilt doen, zijn er 2 online afspraken met de onderzoekers waarin je herinneringen zult opschrijven en enkele vragenlijsten zult invullen (over zelfafkeer, vermijding en eetstoornis symptomen). Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur in totaal (ongeveer 1 uur per keer). Je ontvangt een financiële vergoeding voor je deelname.

Het onderzoek vindt plaats op locatie bij de eetstoornisafdelingen van Accare, GGZ Friesland en Lentis/PsyQ Groningen.

Geïnteresseerd?

Als je interesse hebt om mee te doen vraag dan je therapeut naar een informatiefolder waarin je meer kunt lezen over het onderzoeksdoel, de procedure, en de voor- en nadelen van het onderzoek. Jij mag zelf beslissen of je mee wilt doen aan het onderzoek. 

De onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie) en is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie UMCG.

Ik ben Paula von Spreckelsen, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofdonderzoeker van dit project.

Email: p.von.spreckelsen@rug.nl

Verder bestaat het onderzoeksteam uit Dr. Ineke Wessel (Rijksuniversiteit Groningen), Dr. Klaske Glashouwer (Rijksuniversiteit Groningen / Accare) en Prof. dr. Peter de Jong (Rijksuniversiteit Groningen).